Tjenester

Vi tar mange ulike typer oppdrag som:

 • Veg, vann og avløp i forbindelse med nyanlegg og boligfelt
 • Grøftegraving, tomteuttak 
 • Rehabilitering av vann- og avløpsanlegg
 • Vegbygging 
 • Sprengningsarbeider
 • Oppføring av støttemurer i betong og naturstein
 • Spylevogn for slamsuging og spyling avløpsledninger
 • Landmålingsarbeider med totalstasjon og GPS
 • Salg av grus, pukk og plenjord.
 • Drift og vedlikehold av veger og plasser, vinter- og sommerdrift
 • Spør oss gjerne om du har andre oppgaver du ønsker løst!