Sentral godkjenning for HARSTAD MASKIN AS

Foretaket, med organisasjonsnummer 945994436, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. Mars 2010 nr. 488 (SAK10)

 • Godkjenningmerke

  Søker i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2
 • prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1
 • Prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 3
 • Utførelse av overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2
 • Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3
 • Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 3
 • Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1
 • Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1
 • Kontroll av overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske
 • installasjoner) i tiltaksklasse 1