Milepæler i historien til Harstad Maskin

  • 1988 Etablering
  • 1996 Flyttet til egen tomt på Stangnes syd med kontorer i brakkerigg
  • 1999 Flyttet inn i nytt kontorbygg på Stangnes syd
  • 1995 Passerte 10 ansatte
  • 2003 Passerte 20 ansatte
  • 2005 Passerte 30 ansatte
  • 2007 Inngikk arbeidsfellesskapsavtale med Nydals Maskinstasjon og Br. Killi og fikk jobber for 130 mill for Statens vegvesen. RV867 Samamoa-Ervik på vel 60 mill ferdigstilt høsten 2009 og Kveøyforbindelsen på vel 70 mill ferdig høsten 2010.
  • 2007 Passerte 40 ansatte
  • 2008 Høyeste omsetning hittil. Passerte 90 mill det året, bokførte 130 mill pga virkningen av de to arbeidsfellesskapene.
  • 2013 Fyller 25 år