Spennende boligoppdrag

Harstad Maskin har fått flere spennende oppdrag i tilknytning til økt bolig- og leilighetsbygging i Harstad. 

- Vi merker godt den økende optimismen som vi nå opplever i Harstad i kjølvannet av etableringen av Statoils Drift Nord i Harstad og de avledende virkningene av denne, sier styreleder Roger Moe i Harstad Maskin.

- Vi er blant annet i gang med tilrettelegging av veg, vann og avløp til 52 tomter på Mustaparta-jordet. Samtidig avslutter vi grunnarbeidet for 35 leiligheter i Harstadhamn for Consto. Det er Hamnnesparken AS som er utbygger og i det flotte prosjektet er det allerede solgt 30 av 35 leiligheter. Det gir håp om at byggetrinn to også kan komme i gang.