Nytt oppdrag for Statkraft

Harstad Maskin har fått et nytt spennende oppdrag for Statkraft. Denne gang er det 3.600 meter grøft - i hovedsak til nye abonnenter av fjernvarme fra selskapets fjernvarmeanlegg på Hjellholmen. 

Denne avtalen er en oppfølging av hovedavtalen som omfattet infrastrukturgraving fra anlegget og ut til sentrale punkter i Harstad. Første del var på 13.000 meter og ble utført i perioden 2010-2012 og var på til sammen ca 54 millioner kroner. Den nye avtalen har oppstart i uke 23/24 i år og skal være ferdig høsten 2014 og har en anslått verdi på rundt 16 millioner kroner.