Grunnarbeider for ny "KIWI" butikk

Vi har inngått kontrakt på grunnarbeider for ny "KIWI" butikk i Medkila.

I denne uken startet vi med grunnarbeidene for det som skal bli den andre KIWI butikken i Harstad. Arbeidene utføres som totalentreprise for Norgesgruppen Nord AS og har en verdi på mellom 6 og 7 mill + mva. Prosjektet har av ulike grunner fått en forsinket oppstart og vi har vært nødt til å sette inn ekstra folk for å kunne jobbe i fellesferien.

I tillegg til grunnarbeidene for butikken skal vi legge om eksisterende kommunale vann og avløpsledninger i området samt flytte en pumpestasjon til utkanten av det som blir parkeringsplass for butikken. Det er også en trafostasjon i området som må flyttes. 

Hinnstein AS bistår oss med prosjekteringen av VA-arbeidene.

Her kan du lese omtalen av prosjektet i Harstad Tidende.

Kiwi grunnarbeider

Foto Odd Leif Andreassen HT