Fokus på HMS

Sikkerheten kommer først!

vizuelli

- Vi har et sterkt fokus på HMS uansett størrelsen på prosjektene vi har. Vi har gjennomgang og repetisjon av de generelle reglene og de spesielle kravene for hvert enkelt prosjekt. Vi tilpasser HMS til de prosjektene vi til enhver tid jobber med, sier daglig leder Elisabeth Vollstad Moe.

Store prosjekter

I øyeblikket jobber Harstad Maskin med store prosjekter som det nye Statoil-bygget og ikke minst rundkjøringen ved Margrethe Jørgensens veg som er en del av Harstad-pakken samt utvidelsen av AMFI-senteret i Kanebogen.

- Her har vi prosjekter med mange involverte i svært trafikkerte områder med både biler, fotgjengere og syklister. Det er mange hensyn å ta, men alle skal være trygge på at vi setter sikkerheten først. Det sier Maren Simonsen som er kontorleder hos Harstad Maskin.

Nye tavler

Harstad Maskin jobber hele tiden med å forbedre kvalitet og sikkerhet. Det siste de har gjort er å investere i identiske HMS-tavler for alle anlegg. Det betyr at de ulike retningslinjene, prosjektinfo, kontaktpersoner, nød-nummer osv alltid er på samme plass på tavlene. Dette gjør at det er kjent og enkelt for de ansatte å orientere seg om HMS-rutinene uansett hvilket anlegg de jobber på.

 HMS-rutiner

- Våre ansatte skal til enhver tid være oppdatert på HMS-rutiner og kurses ved behov sier Maren.

- Vi behandler alle avvik fra standardene på faste driftsmøter for å forhindre nye avvik, bedre kvaliteten og dele erfaringer, skyter Elisabeth inn. De to er også stolte over at Harstad Maskin er Miljøfyrtårn og IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv).

- Til syvende og sist handler vårt arbeid om dyktige, entusiastiske og trygge ansatte, sier de to som kan glede seg over god ordretilgang og at Harstad Maskin nå har 55 fast ansatte.